Kdo je annacopy?

Po nebývale pracovně vytíženém říjnu mám konečně čas vzhlédnout od textů a vašich zakázek, abychom si mohli pohlédnout do očí.

Annacopy´s sneek a peek

Who´s annacopy?